VVS-entreprenader

Hos oss på Calega har vi gedigen erfarenhet av att genomföra både stora och små VVS-entreprenader. Vi utför uppdrag i form av general- och totalentreprenader samt partnering och samverkansentreprenader för professionella beställare. Bland våra kunder finns främst fastighetsbolag, byggentreprenörer, fastighetsförvaltande bolag, industrier och offentliga beställare så som stat och kommun samt landsting.

Vi arbetar med all typ av VVS från bostäder till kontor och offentlig miljö.

Calega är lokalt förankrade med kontor i Stockholm vilket gör att vi alltid finns nära till hands.

VVS-entreprenader

Idé och projektering

Vid totalentreprenader kommer vi gärna in i projektet i ett tidigt skede för att på så sätt kunna komma med idéer och förslag på projektets utformning. Vi arbetar gärna i ett nära samarbete med beställaren då krav och önskemål på ett tidigt skede kan inkluderas i projektet. Med vår gedigna kompetens har vi många färdiga lösningar när det gäller teknisk utformning, produktval m.m. Calegas organisation är uppbyggd med ett tydligt fokus på kalkyl, teknisk utformning och genomförande av VVS-entreprenader. Inom VVS ingår många olika discipliner som t.ex. värme, ventilation, sanitet och styr vilka alla ligger inom Calegas kompetensområden.

Läs gärna mer om de referensprojekt som vi genomfört för att se vilka discipliner vi verkar inom och storlek på projekt.

Idé

Kalkyl

Projektering

Entreprenad

Färdig anläggning

Entreprenadens olika steg

Det första steget vid genomförandet av ett projekt är att en projektorganisation tillsätts för att leda arbetet från beställning ända fram till färdig och driftsatt anläggning.

Projektorganisationen följer arbetets gång dels via besök på arbetsplatsen men också via avstämningsmöten för att säkerställa att olika delmål i projektet har uppnåtts.

Vi tror på ett samarbete med beställarorganisationen under arbetets gång för att minimera risken för fel och för att på ett kostnadseffektivt sätt driva projektet framåt.

Vasa Real är ett av våra projekt som vi arbetat med, klicka på bilden för att läsa mer.

Projekt - Vasa Real
Projekt - Vasa Real