Idé och projektering

Projekteringens uppgift är att konkretisera ett projekt i bygghandlingar som t.ex. ritningar, inköp, produktval och tidsplaner. Det arbete som sker i projekteringsfasen är viktigt då det direkt påverkar projektets genomförande. Med fastställda tidsplaner, planerade inköp och tydliga handlingar blir sannolikheten större att projektet kan genomföras enligt tidsplan och budget.

Inom Calega har vi en gedigen kompetens inom projektering av VVS-system. Detta innebär också att vi redan har många färdiga idéer på lösningar och genomförande. Dessa idéer kan ligga till grund för övergripande skisser inför projekteringsfasen. Vi arbetar gärna nära beställaren i den här fasen för att på ett tidigt stadie dokumentera önskemål och krav på projektets utformning och utförande.

Våra tjänster inom VVS

Från idé till färdigt VVS-system

Som beställare får man en personlig kontakt hos oss från projekteringsfasen fram till färdig och driftsatt anläggning. Den projektorganisation som bildas inför genomförandet av en entreprenad leds av en projektledare som också är beställarens kontakt. Projektorganisationens uppgift är att följa arbetet dels via besök på arbetsplatsen men också via avstämningsmöten för att säkerställa att olika delmål i projektet uppnås.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med VVS-entreprenader.

Det som bäst beskriver våra kompetenser och vilken typ av projekt som vi arbetar med är att läsa mer om våra referensprojekt. Här nedan visar vi några utvalda projekt som vi genomfört.

Projekt - Älta C

Älta C

Bygghandlingsprojekteringen startar nu för del av nya Älta C. Projektnamn:...

Läs mer
Projekt - Vågen

Vågen

Efter en inledande projekteringsfas är det nu dags att påbörja...

Läs mer