Energieffektiva VVS-system

Det är många delar av ett VVS-system som både direkt och indirekt påverkar hur energieffektiv och ekonomisk en fastighet är. För att uppnå detta är det viktigt att ta hänsyn till den initiala investeringen, underhållskostnader och systemets livslängd för att göra rätt val av installation och teknisk lösning.

När vi på Calega konstruerar ett nytt VVS-system utgår vi alltid från att uppnå ett energieffektivt system som också ger ett bra inomhusklimat. Exempel på områden som ingår i VVS och som påverkar hur energieffektivt systemet kommer bli är värme, kyla, ventilation, styr och sanitet för att nämna några.

Energieffektiva VVS-system

Energieffektivisering av befintliga VVS-system

Utöver att konstruera nya energieffektiva VVS-system arbetar vi även med att effektivisera befintliga anläggningar. Vi utför energieffektiviseringar i alla typer av fastigheter, t.ex. industrier, kommersiella lokaler, hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.

Vi brukar påbörja en energieffektivisering med att genomföra en inventering och energianalys för att få en lägesbild av anläggningen och vilken möjlighet till energibesparing som finns. Inventeringen och analysen ger fastighetsägaren en överblick över anläggningens status och kan också fungera som beslutsunderlag inför kommande åtgärder.

Många gånger kan åtgärderna delas upp i olika delmål baserat på kostnad för genomförande och beräknad energibesparing. Några exempel på enklare åtgärder:

  • Service av ventilationsanläggningar
  • Justera drifttider
  • Justera temperaturer (tider för värme eller kyla)
  • Se över ljuskällor (välja mer energieffektiva)

Efter beslut om genomförande är det dags för projektering och genomförande. Läs gärna mer om hur vi arbetar med VVS-entreprenader.