Våra tjänster inom VVS

Calega är ett installationsföretag som utför VVS-entreprenader inom alla typer av fastigheter, såsom bostäder, kontor skolor m.m. Vid totalentreprenader står vi för konstruktion, projektering och genomförande. Se gärna våra referensprojekt för att få mer information om de uppdrag vi genomfört.

Flera av de områden som ingår i begreppet VVS påverkar direkt inomhusklimatet. Är inte ventilation och inomhustemperatur väl avvägd för den ventilerade miljöns ändamål uppstår lätt otrivsel hos dem som vistas där. Inom Calega konstruerar vi VVS-anläggningar med fokus på inomhusklimat och energieffektiv drift, gärna i nära samarbete med beställaren.

Calega arbetar huvudsakligen inom nedanstående tjänsteområden, läs mer genom att klicka på respektive område.

Våra tjänster inom VVS

Våra tjänster inom VVS

Idé och projektering

VVS-entreprenader

Energieffektivisering

Energieffektiva anläggningar

Vid både ny- och ombyggnation utgår vi på Calega från att konstruera energieffektiva anläggningar inom VVS. Vår gedigna erfarenhet medför att vi utifrån varje specifikt projekt vet vilka lösningar som bidrar till en energieffektiv drift. Det finns många parametrar som påverkar hur energieffektiv en VVS-anläggning är, t.ex. ventilationens utformning, lösningar för inomhustemperatur och förbrukning av vatten och el.

Ett bra inomhusklimat

Det är många faktorer som påverkar hur man får ett bra inomhusklimat. Vid konstruktion av VVS-anläggningar ingår många av Calegas discipliner för att skapa ett bra inomhusklimat. Det kan t.ex. handla om att dimensionera ventilation- och värmesystem för att erhålla bästa möjliga inomhusklimat baserat på miljöns utformning och vilken verksamhet som ska bedrivas. Calega har lång erfarenhet av att konstruera VVS-anläggningar vid både ny- och ombyggnation. I konstruktionsfasen kan det handla om både konstruktionstekniska lösningar likväl som rätt system- och produktval.

Utöver de tekniska aspekterna för ett väl fungerande inomhusklimat finns det även många delar som påverkas av hur verksamheter använder lokaler och utrustning efter att anläggningen är driftsatt. Det kan handla om att möblera rätt så att inte möbler står framför t.ex. element eller ventiler.

Läs gärna mer i vår guide hur man uppnår ett bra inomhusklimat.