SAS lounge och kontor

Ett av Calegas pågående projekt är ombyggnaden av SAS lounge, restaurang och kontor på Arlanda flygplats. Projektet innefattar bl.a. luftbehandling, automation och brand som några av Calegas discipliner.

Projektnamn: SAS lounge och kontor
Plats: Arlanda flygplats
Byggherre: Swedavia
Generalentreprenör: SAS

Flygplatslounge: Lounge och restaurang.
Kontor: SAS kontor, terminal 4.

Calegas discipliner: Luftbehandling, VS, Automation, Kyla, Brand

Projekt - SAS lounge och kontor