Roslagsbostäder

Calega tecknar ramavtal med Roslagsbostäder.

Uppdraget består av att utföra samtliga VS och ventilationsarbeten.
Ramavtalet avser ändring, reparation, om-, till- eller nybyggnad.

Uppdrag kommer normalt utföras som totalentreprenad/utförandeentreprenad.

Projekt - Roslagsbostäder