Projekt – Campus Roslagen

Calega tecknar ramavtal med Campus Roslagen.

Uppdraget består av att utföra samtliga VS och ventilationsarbeten.
Ramavtalet avser ändring, reparation, om-, till- eller nybyggnad.
Uppdrag kommer normalt utföras som totalentreprenad/utförandeentreprenad.

Campus Roslagen