Så får ni ett bra inomhusklimat

Vad är inomhusklimat?

Ett bra inomhusklimat tänker man kanske inte på, eftersom det fungerar som det ska och inte påverkar vårt mående på t.ex. arbetsplatsen eller i hemmet negativt. Ett sämre inomhusklimat blir däremot mer påtagligt ganska snabbt och kan få avgörande följder.

Men, vad påverkar inomhusklimat och hur får man ett bra sådant?

Guide bra inomhusklimat

Vad påverkar inomhusklimatet?

Hur väl ventilationen fungerar är bara en del av hur inomhusklimatet påverkas och upplevs. Det är dock viktigt att ventilationen alltid fungerar som avsett och följer de krav och rekommendationer som finns. Det som påverkar luftens kvalitet är bl.a. hur många luftväxlingar som sker i det ventilerade utrymmet. Här finns det regler som styr hur stor luftväxling som behövs baserat på vilken verksamhet som bedrivs och hur många som vistas i det utrymme som ventileras.

Luftens kvalitet påverkas av många faktorer, t.ex. ökar koldioxidhalten i luften när människor andas, byggmaterial och inredning kan släppa ifrån sig partiklar och gaser, damm som kommer från textilier och bakterier från människor. Alla dessa faktorer påverkar luftens kvalitet och inomhusklimatet negativt och ska ventileras bort.

I Sverige har vi högt ställda krav på ventilation och inomhusklimat som regleras av t.ex. regler inom byggkonstruktion, arbetsmiljö och boendemiljö. Om dessa regler efterföljs och löpande kontrolleras är man på god väg att uppnå ett bra inomhusklimat.

Ytterligare faktorer som påverkar inomhusklimatet är t.ex. temperatur, lukt, ljud, solinstrålning och inredning. Temperaturen kan delvis styras med ventilationen men många gånger behövs det även värmeelement för att höja temperaturen och kyla för att sänka den på sommaren. Solinstrålning påverkar även temperaturen, blir det för varmt kan markiser eller annat solskydd användas för att minska instrålningen medans på vintern kan solens strålar hjälpa till att värma upp. Ljud som uppstår inomhus kan minskas med ljuddämpande material som t.ex. textilier eller ljudabsorbenter. Upplever man ljud och buller utifrån kan t.ex. fönster behöva ersättas med mer ljudisolerande fönster. Om man har problem med lukter kan en god ventilation hjälpa till att ventilera ut lukten. Däremot kan det vara bra att försöka hitta källan till problemet. Det kan t.ex. vara luft som kommer in igenom otätheter eller tidigare fuktskador där mögel bildats som orsaker lukter.

5 tips: Så får ni ett bra inomhusklimat

Nog om vad som påverkar inomhusklimatet, vad är då lösningen för att få ett bra sådant? Här kommer våra 5 bästa tips!

    1. Rätt rumstemperatur – Vissa är varma av sig, andra fryser lätt. Hur pass varmt det ”ska” vara i ett rum är individuellt, men det är rekommenderat att ha minst 20 och max 24 grader. Ett för varmt inomhusklimat kan leda till huvudvärk och trötthet och är dessutom kostsammare och inte lika miljövänligt som ett svalare.
    2. Lagom luftfuktighet – Med en väl fungerande ventilation transporteras luftfuktigheten ut. Om ni upplever att luftfuktigheten är hög kan det vara dags att kontroller ventilationens funktion. Fungerar ventilationen korrekt kan ett alternativ vara att installera en luftavfuktare. Se dock till att luften istället inte blir för torr, utan få till en jämn nivå. För torr luft kan ge torra slemhinnor, svidande ögon och torr och sprucken hud.
    3. Grönt är skönt! – Ett trevligt, och behjälpligt, inslag kan också vara att sätta in många gröna växter. Växterna omvandlar nämligen koldioxiden till nytt syre. Vissa växter hjälper till med detta mer än andra, man brukar kunna läsa om respektive växt hos blomsterhandlaren.
    4. Bra ventilation – Ventilation är avgörande för ett bra inomhusklimat. Med en väl fungerande ventilation kommer frisk luft in och föroreningar, lukter och luftfuktighet ventileras ut. Även städning kan påverka luftens kvalitet då partiklar och damm kan virvla runt i luften.
    5. Behagligt ljud och ljus – Ljudnivån påverkar i allra högsta grad vår prestationsförmåga och ett upprepande, irriterande ljud kan göra vem som helst på dåligt humör. Lokalisera ljud som påverkar er negativt och se om det kan åtgärdas alternativt kan ljuddämpande material som t.ex. textilier eller ljudabsorbenter användas. Även ljussättningen är viktig för ett bra inomhusklimat; särskilt vintertid när det mörknar tidigt. Ha gärna flera ljuskällor, med olika ljusstyrka, så att ni kan anpassa ljusflödet under dagen.

Ventilera rätt – Bättre för plånbok och miljö

De stigande priserna på energi och en växande medvetenhet om vår miljö kontra energiförbrukning gör det viktigt att minimera energianvändningen. Att kombinera ett bra inomhusklimat och effektiv energianvändning ingår som en naturlig del inom våra tjänster för ett bättre inomhusklimat. Som ett första steg att minska energianvändningen kan vara att se över vilken typ av ljuskällor som används och byta till mer energisnåla alternativ. Ventilationen tillsammans med uppvärmning eller kyla är den del som vanligtvis förbrukar mest energi. För att optimera befintlig ventilationsanläggning bör anläggningen regelbundet genomgå service. Det är viktigt att enligt angivna serviceintervall byta luftfilter m.m. annars får anläggningen arbeta hårdare för att få ut samma mängd luft vilket resulterar i högre energianvändning.

Ventilera rätt

Calega har gedigen erfarenhet av att arbeta med inomhusklimat i varierande miljöer som t.ex. kontor, bostäder och lokaler.